Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

20 lutego 2024
27 lutego obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Święto to zostało ustanowione 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach. Każdego roku Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych świętowany jest w 89 krajach.
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Spróbujmy razem" działa od 20 lat na terenie powiatu świeckiego.
Zajmujemy się pomocą dla dzieci niepełnosprawnych.
Naszą misją jest poprawa jakości życia dzieci poprzez wsparcie i pomoc w różnych aspektach ich codziennego funkcjonowania. Nasze działania obejmują pomoc materialną, psychologiczną, edukacyjną czy też organizowanie różnego rodzaju wydarzeń i akcji charytatywnych. Wszystko po to, aby pomóc dzieciom niepełnosprawnym i ich  rodzinom w radzeniu sobie z trudnościami, z którymi muszą się mierzyć na co dzień.
Działamy w formule non-profit. W 2006 roku uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.
Przy tej okazji przypominamy naszą prośbę o wsparcie działań Stowarzyszenia odpisem 1,5 % podatku i zachęcanie znajomych osób. Wystarczy wpisać w PIT numer KRS Stowarzyszenia 0000177517.